Ознайомлення з навколишнім світом – Дитячий центр АБВГД

Ознайомлення з навколишнім світом

35$
Ознайомлення з навколишнім світом

  Основна мета предмета:  формування соціального досвіду, усвідомлення елементарної взаємодії у системі «людина – природа – суспільство», виховання правильного ставлення до довкілля та правил поведінки у ній; розуміння своєї індивідуальності, здібностей та можливостей.

 

Завдання курсу:

  • виховання любові до свого міста, до своєї Батьківщини,
  • формування досвіду екологічно та етично обґрунтованої поведінки у природному та соціальному середовищі,
  • розвиток інтересу до пізнання самого себе (усвідомлення можливості змінювати себе, розуміння важливості здорового способу життя) та пізнання навколишнього світу,
  • здійснення підготовки до вивчення природничих та суспільствознавчих дисциплін в основній школі.

 

У цьому засобами навчального предмета цілеспрямовано створюються умови у розвитку учнів пізнавальних процесів, мови, емоційної сфери, творчих здібностей, формування навчальної діяльності.
Зміст курсу охоплює дуже широке коло питань: від елементарних правил особистої гігієни до знань про нашу планету, про країни та народи світу. При цьому людина, природа та суспільство розглядаються в їхній нерозривній, органічній єдності.

ukУкраїнська