Projekt
Poznávání světa kolem sebe

Poznávání světa kolem sebe

Utváření sociální zkušenosti, povědomí o elementární interakci v systému „člověk – příroda – společnost“