Seznámení s vnějším světem - Dětské centrum ABVGD

Poznávání světa kolem sebe

35$
Poznávání světa kolem sebe

  Hlavní účel předmětu:  formování sociální zkušenosti, uvědomění si elementární interakce v systému „člověk – příroda – společnost“, výchova správného postoje k prostředí a pravidlům chování v něm; pochopení vaší individuality, schopností a možností.

 

Cíle kurzu:

  • pěstovat lásku ke svému městu, ke své vlasti,
  • vytváření zkušeností s environmentálně a eticky šetrným chováním v přírodním a sociálním prostředí,
  • rozvíjení zájmu o poznání sebe sama (uvědomění si schopnosti změnit se, pochopení důležitosti zdravého životního stylu) a poznání světa kolem nás,
  • příprava ke studiu přírodovědných a společenských věd na základní škole.

 

Zároveň jsou prostřednictvím vzdělávacího předmětu cíleně vytvářeny podmínky pro rozvoj kognitivních procesů žáků, řeči, emocionální sféry, tvořivých schopností a formování vzdělávacích aktivit.
Obsah kurzu pokrývá velmi širokou problematiku: od základních pravidel osobní hygieny až po znalosti o naší planetě, o zemích a národech světa. Člověk, příroda a společnost jsou přitom považovány za nerozlučnou, organickou jednotu.

cs_CZČeština