Předškolní vzdělávání - Dětské centrum ABVGD

Předškolní vzdělávání

2081 Kč
Předškolní vzdělávání

Čtení

1.Výuka čtení pro předškolní věk 4-6 let. Program je koncipován na jeden rok studia.

Lekce trvají 40 minut.

Požadavky na úroveň přípravy dětí do konce roku

Trenéři by měli být schopni:

vyslovovat slova jasně a zřetelně; izolovat hlásky od slov, najít slova s určitou hláskou, určit místo hlásky ve slově;

dodržovat ortoepické normy výslovnosti;

osvojit si pojmy „slovo“, „písmeno“, „zvuk“, „věta“;

číst slabiky a třípísmenná slova plynule, číst slabiky plynule;

správně sladit slova ve větě;

porozumět významu toho, co čtete;

skládat věty s danými slovy na dané téma;

procházet stránku knihy;

správně používat předložky;

vyslovovat zvuky správně.

V průběhu všech tříd učitelka hravou a přístupnou formou seznamuje předškoláky. Naučte se písmena a zvuky ruského jazyka. Každé studium písmena nebo hlásky může být použito jako samostatná lekce i jako součást lekce.

Učíme se počítat:

Požadavky na úroveň přípravy dětí do konce roku

Být schopen pokračovat v daném vzoru s 1-2 měnícími se charakteristikami, najít porušení vzoru. Schopnost sestavit sérii obsahující nějaký vzor.

Umět porovnat čísla do 10 pomocí vizuálních materiálů a určit, o kolik je jedno číslo větší nebo menší než jiné. Schopnost používat znaky >,<, = pro psaní srovnání.

Umět sčítat a odčítat čísla do 10 na základě předmětových operací.

Schopnost psát sčítání a odčítání pomocí znamének +, –, =.

Umět prakticky měnit délku a objem pomocí různých měření (krok, loket, sklo atd.). Představa o obecně přijímaných jednotkách měření těchto množství: centimetr, litr, kilogram.

Umět rozpoznat a pojmenovat obdélník, mnohoúhelník, kouli spolu se čtvercem, kruhem a trojúhelníkem a najít v okolí předměty, které jsou tvarově podobné.

Umět sestavit složitější figury z jednoduchých podle daného modelu.

KONTAKTUJTE NÁS!

Jsme rádi, že uvažujete o naší školce pro své dítě! Vyplňte prosím níže uvedený kontaktní formulář, abychom se s vámi mohli spojit a prodiskutovat, jak můžeme spolupracovat, aby jeho učení a hraní byly co nejpozitivnější. Neváhejte se podělit o jakékoli důležité informace, které o vašem dítěti potřebujeme vědět. Brzy vás budeme kontaktovat!

    cs_CZČeština