Творча майстерня. IT-малюк - Дитячий центр АБВГД

Творча майстерня. IT-малюк

Творча майстерня. IT-малюк

При освоєнні змісту курсу «Технологія» актуалізуються знання, отримані щодо навколишнього світу. Це стосується не лише роботи із природними матеріалами. Природні форми лежать в основі ідей виготовлення багатьох конструкцій та втілюються у готових виробах.

У програмі інтегрується і зміст курсу «Образотворче мистецтво»: з метою гармонізації форм та конструкцій використовуються засоби художньої виразності, вироби виготовляються на основі правил декоративно-ужиткового мистецтва та законів дизайну, молодші школярі освоюють естетику праці.

Основні змістовні лінії

1.Людина та земля, використання природного матеріалу, пластилін, папір.

2.Людина і вода, осмислення важливості води для людини та рослин.

3. Людина та повітря, використання вітру, польоти людини.

4. Людина та інформація, способи спілкування, анаграми та піктограми, осмислення значення дорожніх знаків для забезпечення безпеки.

5.Вивчення комп'ютера та його частин. Освоєння правил користування комп'ютером та пошуку інформації. Поняття: "комп'ютер", "інтернет"

Практика роботи на комп'ютері

Інформація, її добір, аналіз та систематизація. Способи одержання, зберігання, переробки інформації.

Призначення основних пристроїв для введення, виведення, обробки інформації. Увімкнення та вимкнення комп'ютера та пристроїв, що підключаються до нього. Клавіатура, загальне уявлення про правила клавіатурного листа, користування мишею, використання найпростіших текстових редакторів. Найпростіші прийоми пошуку інформації: за ключовими словами, каталогами. Дотримання безпечних прийомів праці під час роботи з комп'ютера; дбайливе ставлення до технічних пристроїв. Робота з ЦОР (цифровими освітніми ресурсами), готовими матеріалами на електронних носіях.

p align="justify"> Робота з простими інформаційними об'єктами (текст, таблиця, схема, малюнок): перетворення, створення, збереження, видалення. Створення невеликого тексту за цікавою для дітей тематикою. Виведення тексту на принтер. Використання малюнків із ресурсу комп'ютера, програм Word.

Всі ці розділи дають змогу розглядати діяльність людини з різних сторін.

ukУкраїнська